STRAKONICE V ČÍSLECH

Město Strakonice leží v České republice v Jihočeském kraji na soutoku řek Otavy a Volyňky. Žije zde cca 23 tisíc obyvatel. Je vzdáleno zhruba 60 km od Českých Budějovic, 80 km od Plzně a 110 km od Prahy. Leží v nadmořské výšce 390 až 430 m.n.m., zeměpisné šířce: 49°16´s.š. a zeměpisné délce: 13°53´v.d.

Město je obcí s pověřeným obecním úřadem (pro 49 dalších obcí) a obcí s rozšířenou působností (68 obcí). Město Strakonice má 8 městských částí (Strakonice I, Strakonice II, Přední Ptákovice, Modlešovice, Virt, Hajská, Střela, Dražejov)katastrální výměru 3468 ha.

Město se člení na 7 katastrálních území a 8 částí města:

 • Strakonice I (k. ú. Strakonice) - 14 146 obyvatel
 • Strakonice II (k. ú. Nové Strakonice) - 5 070 obyvatel
 • Dražejov (k. ú. Dražejov u Strakonic) - 1 318 obyvatel
 • Hajská - 49 obyvatel
 • Modlešovice - 166 obyvatel
 • Přední Ptákovice - 2 581 obyvatel
 • k. ú Střela, části Střela - 68 obyvatel a Virt - 75 obyvatel

V severní části města se nachází obytná lokalita Habeš. Tvoří jí přibližně 120–140 rodinných domů a tři bytové domy. V okolí se nacházejí vrchy Ryšová (527 m n. m.) a Kuřidlo (546 m n. m.), které jsou zároveň přírodními rezervacemi.


Kultura - město je známé Mezinárodním dudáckým festivalem, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení města. Nyní se koná každé dva roky vždy na konci srpna a účastní se ho dudáci z více než desítky států. Mezi další zajímavé akce ve městě patří:

 • Strakonické vítání léta - otevření muzea, přivítání nové turistické sezony, bohatý kulturní i sportovní program
 • Tattoo Jam - tetovací a hudební festival
 • Národní šampionát mažoretek ČR – zemské mistrovství Čech - soutěž mažoretkových skupin
 • Dance show - celorepubliková přehlídka tanečních souborů a skupin
 • Strakonický běh městem - na společném startu vyběhnou zástupci všech věkových kategorií na trať dlouhou 5,5 km
 • Václavská pouť - pouťové atrakce, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní program
 • Rumpálování - středověké slavnosti, ukázky zapomenutých řemesel, šermířská a kejklířská vystoupení
 • Běh okolo Kuřidla - závod v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie
 • Adventní trhy na všech nádvořích strakonického hradu
 • Mezinádrodní fotografické bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE
 • Novoroční ohňostroj - v podvečer Nového roku se koná již tradiční ohňostroj nad řekou Otavou

Historie města - původně na dnešním území města stály čtyři malé vesničky (Strakonice, Bezděkov, Žabokrty a Lom), které se spojily v poddanské město Strakonice. Vývoj města lze předpokládat od druhé poloviny 12. století. Na začátku 13. století začíná rod Bavorů budovat místní hrad. Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manželkou Bohuslavou polovinu strakonického hradu řádu johanitů (později zvaných maltézští rytíři), kteří v něm vybudovali raně gotický kostel a klášter. Původní gotický hrad prošel rozmanitým stavebním vývojem. V roce 1367 byla Strakonicím potvrzena Bavorem IV. městská privilegia. Roku 1402 prodal rod Bavorů i druhou polovinu hradu i strakonického panství řádu johanitů a od roku 1421 se hrad stal sídlem řádu velkopřevorů, kteří ze Strakonic spravovali své komendy v celých českých zemích až do konce 17. století. Další rozvoj města nastal v 19. století, kdy byla založena textilní továrna Fezko a ve 20. století po založení České zbrojovky (ČZ).

Trvale obydlené byty podle druhu domu, kategorie a  velikosti bytu, úrovně bydlení podle počtu cenzových domácností v bytě - okres Strakonicezdroj  Český statistický úřad
  Byty celkem v tom
v rodinných
domech
v bytových domech v  ostatních
domech
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001
Struktura bytů v % podle kategorie bytu:              
I. kategorie 71,5 84,0 43,3 76,0 56,3 93,8 1,3 74,6
II. kategorie 19,5 10,9 74,5 15,7 24,4 5,2 1,1 12,4
III. kategorie 3,4 2,1 87,0 3,4 11,6 0,5 1,4 3,8
IV. kategorie 5,7 2,1 92,6 3,7 6,1 0,2 1,2 3,1
nezjištěno x   0,9 x   1,2 x   0,4 x   6,2
Struktura bytů v % podle obytné
plochy bytu:
             
do 19,9 1,7 3,8 0,8 1,5 3,0 6,4 4,2 5,2
20,0 - 29,9 4,4 8,7 3,6 6,4 5,6 11,3 11,2 10,3
30,0 - 39,9 14,5 17,2 8,7 11,1 23,9 24,5 20,1 18,2
40,0 - 49,9 27,0 25,7 14,8 16,4 47,5 37,0 20,2 17,2
50,0 - 59,9 14,7 15,4 15,2 16,6 13,8 13,9 19,5 16,8
60,0 - 69,9 11,0 9,7 16,0 14,4 2,7 4,0 14,2 12,0
70,0 - 79,9 8,3 6,4 12,7 10,8 1,2 1,3 5,1 6,2
80,0 - 99,9 11,0 7,3 17,2 13,0 1,0 0,6 4,6 4,5
100,0 - 119,9 4,9 2,8 7,8 5,1 0,4 0,1 0,9 2,1
120,0 a více 2,3 1,7 3,3 3,1 0,9 0,1 -   0,7
nezjištěno x   1,3 x   1,6 x   0,8 x   6,9
  Ukazatele úrovně bydlení
Počet osob na 1 byt                 
celkem 2,78 2,67 2,78 2,72 2,79 2,61 2,53 2,75
v tom v bytech:                
s 1 cenzovou domácností 2,62 2,49 2,52 2,48 2,71 2,50 2,46 2,58
se 2 a více cenzovými domácnostmi 4,70 4,47 4,92 4,77 4,11 3,97 4,33 4,28
Počet osob na 1 obyt. místnost 8 m2 a  více                
celkem 1,02 0,97 0,93 0,89 1,15 1,09 1,28 1,26
v tom v bytech:                
s 1 cenzovou domácností 1,00 0,93 0,88 0,84 1,12 1,04 1,26 1,17
se 2 a více cenzovými domácnostmi 1,31 1,37 1,26 1,29 1,51 1,57 1,73 2,18
Počet obyt. místností 8 m2 a větších na 1 byt              
celkem 2,72 2,78 2,99 3,09 2,43 2,42 1,98 2,35
v tom v bytech:              
s 1 cenzovou domácností 2,60 2,73 2,87 3,01 2,41 2,41 1,96 2,34
se 2 a více cenzovými domácnostmi 3,60 3,29 3,92 3,75 2,73 2,54 2,50 2,48
Obytná plocha v m2 na 1 byt              
celkem 48,4 51,7 56,3 61,4 39,5 40,4 39,8 48,9
v tom v bytech:              
s 1 cenzovou domácností 47,0 50,6 54,4 59,9 39,2 40,2 40,8 49,0
se 2 a více cenzovými domácnostmi 65,7 62,4 72,9 74,3 47,3 42,7 83,3 48,2
Obytná plocha v m2 na 1 osobu                
celkem 17,4 19,1 20,3 22,2 14,2 15,4 15,7 16,6
v tom v bytech:                
s 1 cenzovou domácností 17,9 20,1 21,6 23,7 14,4 16,0 16,5 17,9
se 2 a více cenzovými domácnostmi 14,0 13,8 14,8 15,4 11,5 10,7 19,2 8,9
Trvale obydlené domy podle stáří, velikosti a  technického vybavení - okres Strakonice - zdroj Český statistický úřad
  Trvale obydlené domy Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce
celkem z toho
rodinné
domy
bytové
domy
do roku
1919
1920
- 1945
1946
- 1980
1981
- 1990
1991
- 2001
ne-
zjištěno
Trvale obydlené domy 13 622 12 185 1 200 2 570 1 949 5 696 1 894 1 288 225
 s počtem bytů:                  
1 10 228 10 061 3 2 273 1 534 3 929 1 274 1 032 186
2 2 131 2 054 47 194 315 1 016 415 171 20
3 135 70 56 40 30 28 21 10 6
4 195 -   186 22 17 123 21 9 3
5 - 9 476 -   472 30 41 304 61 36 4
10 - 19 281 -   281 5 11 194 53 18 -  
20 - 49 153 -   153 1 1 96 44 11 -  
50 a více 2 -   2 -   -   -   2 -   -  
s počtem nadzemních
 podlaží:
                 
1 6 387 6 301 20 2 082 1 089 2 261 453 420 82
2 5 929 5 590 231 424 756 2 756 1 202 760 31
3 508 168 307 46 77 224 95 61 5
4 200 -   191 6 16 130 28 20 -  
5 290 -   287 -   4 215 59 12 -  
6 - 8 124 -   119 -   -   63 49 12 -  
9 - 12 40 -   40 -   -   38 2 -   -  
13 a více 2 -   2 -   -   -   2 -   -  
Technické vybavení trvale
 obydlených domů
                 
vodovod:                  
v domě - z veřejné sítě 9 200 7 896 1 125 1 417 1 320 3 935 1 459 986 83
v domě - domácí 4 057 3 940 73 997 572 1 728 430 293 37
vodovod mimo dům 27 26 1 12 11 2 2 -   -  
bez vodovodu 226 221 -   142 45 30 3 5 1
kanalizace:                  
přípoj na kanalizační síť 8 051 6 796 1 101 1 116 1 139 3 593 1 307 831 65
domácí čistička odpadních vod 139 115 16 13 5 33 31 57 -  
žumpa, jímka 5 116 4 981 77 1 325 768 2 043 551 390 39
bez kanalizace a jímky 169 164 1 108 32 23 2 3 1
plyn:                  
z veřejné sítě 3 858 3 359 434 474 556 1 683 647 473 25
z domovního zásobníku 271 263 3 47 36 106 23 58 1
bez plynu 9 300 8 387 755 2 028 1 338 3 875 1 214 753 92
ústřední topení:                  
dálkové topení 781 147 588 36 77 489 127 46 6
z toho na pevná paliva 640 105 506 22 59 412 113 30 4
bloková kotelna 38 14 19 3 2 24 5 3 1
z toho na pevná paliva 19 8 8 1 1 12 3 2 -  
kotelna v domě 8 955 8 547 301 1 078 1 157 4 044 1 629 997 50
z toho na pevná paliva 5 471 5 230 189 722 664 2 574 1 009 468 34
na plyn 3 034 2 883 103 313 435 1 284 529 461 12
bez dálkového
 a ústředního topení
3 683 3 334 285 1 445 705 1 126 131 231 45
výtah:                  

výtah v  domech se 4 a více
 nadzemními podlažími

305 -   296 -   1 165 114 25 -  
Základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů v dlouhodobém vývoji přepočtené na územní strukturu platnou k 1. 3. 2001 - okres Strakonice - zdroj Český statistický úřad
  Rok sčítání
1961 1970 1980 1991 2001
  Území, struktura osídlení podle stavu v příslušném roce
Rozloha (ha) 103 045 103 045 103 160 103 166 103 207
Počet obcí 169 126 50 98 112
z toho se statutem města 4 4 4 4 5
podíl městského obyvatelstva (v %) 36,6 43,4 55,9 58,6 59,6
Podíl počtu obyvatel v obcích (v %):          
do 199 obyvatel 15,7 9,3 -   6,6 8,7
s 200 - 999 obyvateli  40,7 40,4 24,6 26,1 26,5
s 1 000 - 4 999 obyvateli 16,0 17,3 24,2 13,2 11,8
s 5 000 a více obyvateli 27,6 32,9 51,2 54,1 53,0
Počet částí obcí 261 261 263 263 263
Počet základních sídelních jednotek x   293 311 323 324
Hustota obyvatelstva (osoby/km2) 69,1 67,4 69,8 69,8 67,7
  Obyvatelstvo
Obyvatelstvo celkem 71 192 69 419 71 998 71 978 69 863
muži 34 679 33 753 35 022 35 133 34 268
ženy 36 513 35 666 36 976 36 845 35 595
Podíl obyvatel ve věku (v %):        
0 - 14 let 22,5 19,6 22,3 21,2 16,2
15 - 59 let 59,2 58,7 58,1 60,3 64,6
60 a více let včetně nezjištěného věku 18,3 21,7 19,6 18,5 19,2
Průměrný věk ????? 37,4 36,6 36,5 39,0
Podíl obyvatel vybraných národností (v %):        
česká 99,0 98,8 98,4 97,9 96,8
moravská 1) 1) 1) 0,2 0,1
slezská 1) 1) 1) -   -  
slovenská 0,6 0,9 1,2 1,3 0,8
polská -   -   0,1 0,1 0,1
německá 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
romská 2) 2) 2) 0,2 0,1
Podíl obyvatel podle náboženského vyznání (v %):        
věřící celkem .   .   .   54,2 36,6
bez vyznání .   .   .   29,0 49,2
nezjištěno .   .   .   16,7 14,3
Podíl obyv. ve věku 15 a  více let podle ukonč. vzdělání (v %):        
základní (včetně neukončeného) 85,5 61,3 49,2 35,0 24,2
střední odborné bez maturity (včetně vyučených) 6,4 24,0 31,9 36,5 40,0
úplné střední s maturitou 6,7 11,5 15,2 22,3 27,9
vysokoškolské 0,9 1,8 3,0 5,0 6,4
Ekonomicky aktivní celkem 37 745 35 480 37 155 37 150 35 171
 muži 21 243 19 213 19 713 19 694 19 510
z toho pracující důchodci .   1 413 1 624 838 483
ženy 16 502 16 267 17 442 17 456 15 661
z toho pracující důchodci .   1 686 1 821 855 482
  Domácnosti
Bytové domácnosti 20 753 22 079 24 551 25 612 25 887
Hospodařící domácnosti .   23 344 26 621 27 387 28 186
Cenzové domácnosti  23 934 24 606 26 901 27 723 28 582
podíl jednotlivých typů cenzových domácností (v %): 3)          
úplné rodiny s dětmi .   31,9 31,6 35,5 26,6
úplné rodiny bez dětí .   39,8 35,7 28,9 30,6
neúplné rodiny s dětmi .   2,9 2,7 4,9 7,0
neúplné rodiny bez dětí .   5,8 3,4 4,2 5,2
domácnosti jednotlivců .   18,1 24,3 26,2 29,0
Průměrný počet členů cenzové domácnosti 3,2 2,80 2,65 2,57 2,42
Počet cenzových domácností na 100 bytových domácností 115,3 111,4 109,6 108,2 110,4
  Domy
Domy úhrnem .   16 534 17 187 17 666 18 863
trvale obydlené 15 109 15 087 14 721 13 978 13 622
z toho rodinné 14 084 13 817 13 221 12 414 12 185
neobydlené .   1 447 2 466 3 688 5 241
z toho sloužící k rekreaci .   259 1 632 2 373 3 479
Podíl domů vybavených (v %):        
plynem ze sítě .   1,2 1,8 3,6 28,3
veřejným vodovodem .   31,2 45,1 57,6 67,5
přípojkou na kanalizaci 21,6 36,1 41,8 44,9 59,1
  Byty
Byty úhrnem .   23 461 27 664 29 778 32 525
trvale obydlené 20 753 22 079 24 551 25 612 25 887
neobydlené .   1 382 3 113 4 166 6 638
z toho:          
obydlené přechodně .   .   .   .   991
sloužící k rekreaci .   264 1 676 2 574 3 571
nezpůsobilé k bydlení .   176 242 352 563
Počet osob          
na 1 trvale obydlený byt 3,41 3,12 2,90 2,78 2,67
na 1 obytnou místnost (8 a  více m2) 2,12 1,60 1,23 1,02 0,97
Obytná plocha v m2 na 1 osobu 10,1 12,5 15,2 17,4 19,1
Obytná plocha v m2 na 1 byt 34,6 39,1 44,0 48,4 51,7
Počet obytných místností (8 a  více m2) na 1 byt 1,61 1,95 2,37 2,72 2,78
1) ve sčítáních 1961, 1970 a 1980 je moravská a slezská národnost v rámci národnosti české
2) ve sčítáních 1961, 1970 a 1980 nebyla  romská národnost zjišťována samostatně
3) v roce 1961 s dětmi do 14 let, v letech 1970 a 1980 s dětmi do 15 let,
    v letech 1991 a 2001 se závislými dětmi bez ohledu na věk
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání - okres Strakonice - zdroj Český statistický úřad.
  1991 2001
celkem muži ženy celkem muži ženy
  Počet
Obyvatelstvo celkem 56 741 27 344 29 397 58 567 28 449 30 118
v tom vzdělání:            
základní včetně neukončeného 19 865 7 053 12 812 14 185 4 977 9 208
vyučení bez maturity 17 712 11 094 6 618 12 481 7 580 4 901
střední odborné bez maturity 2 979 1 173 1 806 10 919 6 010 4 909
vyučení s maturitou 815 579 236 972 645 327
úplné střední všeobecné s maturitou 1 940 670 1 270 2 538 853 1 685
úplné střední odborné s maturitou 9 843 4 638 5 205 11 046 5 097 5 949
nástavbové studium .   .   .   1 134 410 724
vyšší odborné 44 25 19 644 285 359
vysokoškolské 2 852 1 755 1 097 3 722 2 077 1 645
v tom:              
univerzitní 1 256 501 755 1 609 561 1 048
technické 787 683 104 931 796 135
ekonomické 201 114 87 466 217 249
zemědělské a veterinární 544 403 141 497 368 129
umělecké 13 6 7 24 14 10
ostatní 51 48 3 195 121 74
z toho bakalářské .   .   .   241 106 135
vědecká příprava .   .   .   42 30 12
bez vzdělání 424 232 192 315 175 140
nezjištěno 267 125 142 569 310 259
v %
Obyvatelstvo celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
v tom vzdělání:            
základní včetně neukončeného 35,0 25,8 43,6 24,2 17,5 30,6
vyučení bez maturity 31,2 40,6 22,5 21,3 26,6 16,3
střední odborné bez maturity 5,3 4,3 6,1 18,6 21,1 16,3
vyučení s maturitou 1,4 2,1 0,8 1,7 2,3 1,1
úplné střední všeobecné s maturitou 3,5 2,5 4,3 4,3 3,0 5,6
úplné střední odborné s maturitou 17,3 17,0 17,7 18,9 17,9 19,8
nástavbové studium .   .   .   1,9 1,4 2,4
vyšší odborné 0,1 0,1 0,1 1,1 1,0 1,2
vysokoškolské 5,0 6,4 3,7 6,4 7,3 5,5
v tom:              
univerzitní 44,0 28,5 68,8 43,2 27,0 63,7
technické 27,6 38,9 9,5 25,0 38,3 8,2
ekonomické 7,0 6,5 7,9 12,5 10,4 15,1
zemědělské a veterinární 19,1 23,0 12,9 13,4 17,7 7,8
umělecké 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6
ostatní 1,8 2,7 0,3 5,2 5,8 4,5
z toho bakalářské .   .   .   0,4 0,4 0,4
vědecká příprava .   .   .   0,1 0,1 0,0
bez vzdělání 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5
nezjištěno 0,5 0,5 0,5 1,0 1,1 0,9
Obyvatelstvo podle pohlaví a náboženského vyznání - okres Strakonice - zdroj Český statistický úřad
  1991 2001
celkem muži ženy celkem muži ženy
Obyvatelstvo celkem 71 978 35 133 36 845 69 863 34 268 35 595
v tom:            
věřící 39 035 18 074 20 961 25 558 11 230 14 328
v tom:            
Apoštolská církev (letniční hnutí) .   .   .   11 5 6
Církev Adventistů sedmého dne 10 2 8 20 11 9
Církev bratrská 2 1 1 28 13 15
Církev československá husitská 830 350 480 460 187 273
Církev řeckokatolická 10 4 6 20 8 12
Církev římskokatolická 37 345 17 354 19 991 22 824 9 996 12 828
Českobratrská církev evangelická 581 247 334 247 109 138
Evangelická církev metodistická 14 5 9 10 5 5
Jednota bratrská 1 -   1 8 4 4
Křesťanské sbory 32 16 16 39 16 23
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi .   .   .   144 56 88
Novoapoštolská církev v ČR 1 1 -   11 3 8
Pravoslavná církev v českých zemích 36 11 25 82 34 48
Starokatolická církev v ČR 5 1 4 33 15 18
Křesťanská společenství 32 14 18 7 3 4
Buddhismus .   .   .   40 23 17
ostatní a nepřesně určené 1) 136 68 68 1 574 742 832
podíl věřícího obyvatelstva v  % 54,2 25,1 29,1 36,6 32,8 40,3
bez vyznání 20 903 10 903 10 000 34 346 17 980 16 366
nezjištěno 12 040 6 156 5 884 9 959 5 058 4 901
1) v roce 1991 zahrnuje i církve, které se v roce 2001 zjišťovaly samostatně
Ekonomicky aktivní podle pohlaví a zaměstnání - okres Strakonice - zdroj Český statistický úřad
  Ekonomicky aktivní Z ekonomicky aktivních
nezaměstnaní
celkem z toho ženy
počet v % počet v %
Celkem 35 171 15 661 44,5 2 459 7,0
Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 2 032 652 32,1 27 1,3
zákonodárci a vyšší státní úředníci 26 5 19,2 -   -  
vedoucí pracovníci okresních a obecních úřadů,
 politických, zájmových a odborových organizací
23 5 21,7 -   -  
vedoucí a řídící pracovníci organizací,
 podniků, společností
1 983 642 32,4 27 1,4
Vědečtí a odborní duševní pracovníci 2 316 1 295 55,9 37 1,6
vědci a  odborníci ve fyzikálních oborech, architekti
 a techničtí inženýři (tvůrčí pracovníci)
439 76 17,3 4 0,9
vědci, odborníci a inženýři v biologických,
 lékařských a příbuzných oborech
353 173 49,0 1 0,3
odborní pedagogičtí pracovníci 961 698 72,6 16 1,7
ostatní vědci a odborní duševní pracovníci 563 348 61,8 16 2,8
Techničtí, zdravotničtí a  pedagogičtí pracovníci 6 913 4 068 58,8 201 2,9
technici ve fyzikálních, technických a příbuz. oborech 1 786 374 20,9 36 2,0
techničtí pracovníci v oblasti biologie,
 zdravotničtí a zemědělští pracovníci
1 114 890 79,9 27 2,4
pedagogičtí pracovníci - vychovatelé, pedagogové pro
 předškolní výchovu,  instruktoři a mistři odb. výchovy
437 361 82,6 10 2,3
jiní pomocní odborní pracovníci 3 576 2 443 68,3 128 3,6
Nižší administrativní pracovníci 1 553 1 113 71,7 88 5,7
nižší administrativní  pracovníci (úředníci) 1 127 740 65,7 64 5,7
úředníci ve službách a  obchodě 426 373 87,6 24 5,6
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 4 099 2 720 66,4 331 8,1
obsluhující pracovníci 2 092 1 177 56,3 152 7,3
prodavači, manekýni a  předváděči zboží 2 007 1 543 76,9 179 8,9
Kvalifikovaní dělníci v  zemědělství, les. a příb. oborech 1 386 618 44,6 76 5,5
kvalifikovaní dělníci v zemědělství, v lesnictví,
 v rybářství a myslivosti -  orientovaní na trh
1 205 583 48,4 74 6,1
pracovníci získávající obživu v zemědělství
 a rybářství (samozásobitelé)
181 35 19,3 2 1,1
Řemeslníci, kvalif. výrobci, zpracovatelé a opraváři 8 258 1 813 22,0 445 5,4
horníci při dobývání surovin a stavební dělníci 2 212 9 0,4 152 6,9
kvalifikovaní kovodělníci a  strojírenští dělníci 3 763 402 10,7 122 3,2
výrobci a opraváři přesných přístrojů
 umělečtí řemeslníci, polygrafové
131 61 46,6 10 7,6
ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci 2 152 1 341 62,3 161 7,5
Obsluha strojů a zařízení 4 909 1 381 28,1 225 4,6
obsluha průmyslových zařízení 823 230 27,9 36 4,4
obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci 1 958 1 107 56,5 122 6,2
řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 2 128 44 2,1 67 3,1
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 2 101 1 354 64,4 201 9,6
pomocní a nekvalif. pracovníci zaměř. na prodej a služby 1 022 806 78,9 89 8,7
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
 v zemědělství, lesnictví a rybářství
76 30 39,5 3 3,9
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech
 a lomech, v průmyslu, stavebnictví a  v dopravě
1 003 518 51,6 109 10,9
Příslušníci armády 392 16 4,1 9 2,3
Nezaměstnaní absolventi škol 209 105 50,2 209 100,0
Nezjištěné zaměstnání 1 003 526 52,4 610 60,8

Hledání nemovitosti

Hlídací pes - poptávka

Rychlý kontakt
REALITYTRADE

Pracejovice 8
386 01 Strakonice

Tel.: +420 602 144 844
E-mail: reality@realitytrade.cz 

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek


© 2019, FOTOTRADE s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑